Välkommen till Continual och Bengt Schröder

Bengt Schröder

Dessa sidor avspeglar exempel på projekt jag har genomfört och företag jag har arbetat med sedan 1990. De visar också mina kunskaper och egenskaper inom olika områden.

Uppdrag

Design och produktion av t ex logotyper, annonser, trycksaker, banners, nyhetsbrev och webbsidor.

Continual står för bestående relationer med kunder och leverantörer