Välkommen till Continual och Bengt Schröder

Om

Dessa sidor avspeglar exempel på projekt jag har genomfört och företag jag har arbetat med sedan 1990. De visar också mina kunskaper och egenskaper inom olika områden.

Uppdrag

Design och produktion av t ex av tryck-, annons-, katalog-, video-, banner-, poster- och webbproduktion samt nyhetsbrev och mässmontrar.

Continual står för bestående relationer med kunder och leverantörer

En lång relation ger automatiskt en bättre ekonomi för båda parter. Vi lär tillsammans känna varandra bättre för en effektivare och positivare kommunikation.

En längre relation lär mig kundens produkter och behov bättre. Genererar också mer underlag som ökar effektivitet och kortar ned ledtider vilket bäddar för uttrycket Speed to Market.